Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Komunikat

  Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna
   do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
   i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

 

 

                                                                Szanowni Państwo

 

Mija już rok od czasu wejścia w życie noweli do Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.  Rok który wiele zmienił w życiu osób które odważyły się stanąć przeciwko totalitarnemu systemowi.

Zmiany w Ustawie są częściową realizacją postulatów, które zgłaszały organizacje zrzeszające działaczy opozycji antykomunistycznej.  Dzięki nim Ustawa zyskała formę bardziej honorującą działaczy aniżeli jej poprzednie zapisy. Osoby posiadające Status działacza opozycji antykomunistycznej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne, mają ułatwiony dostęp do opieki lekarskiej, mogą starać się o dodatkową pomoc finansową. Niektóre władze samorządowe doceniając nasz wkład w odzyskanie wolności przyznały dodatkowe uprawnienia (np. zakresie komunikacji miejskiej w Starachowicach i Kielcach)

Mocą Ustawy w grudniu ub. roku Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek powołała Świętokrzyską Wojewódzką Radę  Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Rada realizuje zadania określone przez Ustawę. Najważniejsze z nich to opiniowanie wniosków zleconych przez Szefa UdSKiOR oraz integracja środowiska.

Osoby które czynnie sprzeciwiały się komunistycznej władzy w latach 1956-1990, mogą, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymać Status Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej. W województwie świętokrzyskim taki status,  jak dotąd, uzyskały 222 osoby (stan na 26 lipca br), a 37 osób otrzymało różnego rodzaju pomoc finansową. Wnioski o uzyskanie statusu wciąż są składane, więc liczby te z pewnością ulegną zwiększeniu.

Świętokrzyska woj. Rada podejmuje działania integrujące. W maju br. na spotkaniu działaczy opozycji antykomunistycznej kilkanaście osób zadeklarowało utworzenie Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.  Na spotkaniu Rada przedstawiła propozycje projektów, które przyczynić się mogą do zobrazowania i scalenia środowiska. Uznaliśmy, że jest potrzeba zachować w pamięci (a czasami już wręcz przypomnieć) osoby które aktywnie działały w podziemnej opozycji lat 80-tych, zwłaszcza te, których nie ma już wśród nas. Powstał projekt tzw. Listy Pamięci gdzie chcemy zgromadzić zbiór nazwisk osób wraz z co najmniej krótkim biogramem. W dalszej perspektywie powinno to przybrać formę  jak najszerszej pokazującą środowisko. Ten zbiór powinien dotyczyć wszystkich osób, działaczy opozycji, które zadeklarują chęć współpracy w ramach Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji. Realizacja projektu rozpocznie się od września. Należy mieć świadomość, że Środowisko, to nie tylko osoby które posiadają status działacza. To także ci którzy z różnych przyczyn tego statusu nie otrzymają  a w latach walki o wolność wspierali działania innych czy aktywnie działali w okresie legalnego istnienia NSZZ „Solidarność”.

Szanowni Państwo, już za kilka dni kolejna rocznica „Sierpnia 80” – powstania NSZZ „Solidarność”. W większości miast obchody te łączą się z modlitwą  i wspomnieniem tych którzy stanęli przeciwko złu komunistycznej władzy. Serdecznie zachęcamy do udziału w tych uroczystościach, Mszach Św., zadumy w miejscach pamięci.  To  nasze święto na którym nie powinno nas zabraknąć.

 

                                                                                                                                                                                          Paweł Perchel

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady

Świętokrzyskie Środowisko Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

W dniu 30 maja br. Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych zorganizowała spotkanie z kilkunastoma działaczami opozycji z lat 80-tych. Tematem spotkania była próba określenia wspólnej płaszczyzny do wspólnych działań. Większość zaproszonych przyjęła zaproponowaną przez Radę deklarację dotyczącą jednoczenia środowiska. Tekst deklaracji zamieszczony jest poniżej.

Świętokrzyska Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych na swoim posiedzeniu w dniu 8 czerwca br. podjęła decyzję o kontynuowaniu działań w tym kierunku.

 

Deklaracja świętokrzyskiego środowiska

działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

My, działacze świętokrzyskiej opozycji antykomunistycznej, zebrani na spotkaniu
w dniu 30 maja 2018r postanawiamy co następuje:

 

Tworzymy Świętokrzyskie Środowisko Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.

Uznajemy, że nasze ideały  z „Sierpnia’80” są wciąż żywe i aktualne, a najwyższymi wartościami są Bóg Honor i Ojczyzna.

Deklarujemy chęć podjęcia stałych działań zmierzających do przypominania i upamiętniania ludzi i wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Deklarujemy podjęcie prac prowadzących do powstania świętokrzyskiego środowiska osób związanych z opozycją antykomunistyczna lat 80-tych ub. wieku. Wyrażamy chęć współpracy i współdziałania z innymi  istniejącymi lub powstałymi w przyszłości Środowiskami i Organizacjami.

Widząc zagrożenia wynikające z fałszowania historii będziemy dążyć do pokazania udokumentowanej prawdy o wydarzeniach lat 80-tych. Za niezbędną uznajemy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, do którego zwracamy się o wspieranie naszych starań. 

Zdając sobie sprawę, z coraz trudniejszej sytuacji osób, działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 80-tych, deklarujemy podjęcie działań umożliwiających pomoc naszym Koleżankom i Kolegom.

Apelujemy do osób i grup o podjęcie kroków inspirujących wspólne działania we wszystkich miastach Regionu Świętokrzyskiego. Zachęcamy i zapraszamy wszystkie osoby, którym bliska jest nasza deklaracja do współtworzenia Środowiska.

Świętokrzyskiej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, jako inspiratorowi powołania Środowiska, powierzamy funkcję organizacyjną i koordynacyjną.

 

Kielce  30.05.2018r.

 

 

 

Rady Konsultacyjne dla antykomunistów

Prawie we wszystkich województwach powołane zostały Wojewódzkie Rady Konsultacyjne do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Danych brakuje z Lubelskiej i Dolnośląskiej.

Poniżej zestawienie członków Rad. Informacje będą uzupełniane na bieżąco.

Żródło: Internet

 

 

 

Dolnośląska

Brak danych

1.         Jerzy Langer

2.         Zbigniew Zubel  -  przewodniczący

 

Kujawsko-pomorska

1.         Michał Leszczyc-Grabianka

2.         Dariusz Jaworski

3.         Zbigniew Nowak

4.         Jan Raczycki

5.         Jerzy Przybylski

6.         Jan Wyrowiński

 

Czytaj więcej: Rady Konsultacyjne dla antykomunistów

Inauguracyjne posiedzenie Rady

Wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła akty powołania członkom Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, powołanej zarządzeniem wojewody. Rada Konsultacyjna liczy siedmioro członków. Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Rada ma również podejmować inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycji antykomunistycznej oraz dokonywać analiz sytuacji życiowej działaczy opozycji i osób represjonowanych i przedkładać Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderaty w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

 http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13006,Pierwsze-posiedzenie-Rady-Konsultacyjnej.html

Publikacje

info o radzie

Więcej artykułów…

  1. działania rady-artykuł